Hôm nay, Ngày 27/11/2015 6:46:07 PM
Điếu Văn Trong Đám Tang
Thường khi có người nằm xuống, tang chủ bao giờ cũng phải lo chuẩn bị điếu văn ngay. Điếu văn có thể do Hội người cao tuổi cơ sở chuẩn bị và do tang chủ cung cấp tư liệu.
Điếu văn cũng có thể do cơ quan chủ quản người quá cố soạn thảo, rồi được gia đình tang chủ bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện.
   
Nội dung điếu văn (lời điếu hoặc lời vĩnh biệt) phải nói lên được tình cảm thương tiếc, nhớ thương của những người đang sống đối với người quá cố.
   
Tuỳ theo công trạng, đức độ và những đóng góp của người quá cố đối với đất nước, đối với dân tộc, quên hương làng xóm, đối với gia đình, họ tộc mà soạn điếu văn cho sát hợp.
   
Điếu văn hoặc lời điếu chỉ nêu những nét lớn và chủ yếu trong cuộc đời người quá cố, để con cháu tự hào và mọi người lấy đó làm tấm gương trong cuộc sống hàng ngày (không nêu khuyết, nhược điểm và cũng đừng tâng bốc quá mức hoặc lời văn quá sáo rỗng).
   
Trình tự điếu văn như sau:
   
Về người quá cố:

-    Họ, tên, bí danh (nếu có).

-    Ngày, tháng, năm sinh.

-    Quê quán.

-    Trong một gia đình.

-     Quá trình trưởng thành và những cống hiến đối với Tổ quốc, với dân tộ. (Phần này cần nói rỗ quá trình học tập từ tấm bé đã mẫu mực, thông minh, chăm chỉ như thế nào, từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường thời còn là học sinh, sinh viên được thầy yêu, bạn mến.
Những đóng cống hiến, hy sinh, dũng cảm trong chiến đấu (nếu đã tham gia quân đội, lục lượng vũ trang, dân quân tự vệ).

Những đóng góp, sáng tạo, kiên trì nhẫn nại để hoàn thành những công trình và những công việc mà cơ quan, xí nghiệp đã giao cho (nếu là cán bộ, viên chức).

Hăng say lao động sản xuất ở đồng ruộng hoặc nhà máy, xí nghiệp.

-    Tình cảm, trách nhiệm và uy tín của người quá cố trước đây đối với gia đình, họ hàng, cơ quan, đồng đội, bạn bè, bà con xóm phố.

-    Trường hợp lâm bệnh các thầy thuốc, bác sĩ tận tình cứu chữa; gia đình, con cháu sớm hôm nâng giấc chăm lo, nhưng do không qua khỏi, đã từ trần hôi … giờ, ngày … tháng … năm …(tức là ngày tháng năm, âm lịch), tại … thọ … tuổi.

Về những người đang sống:

-    Vô cùng thương tiếc.

-    Mất mát lớn lao của những người đang sống.

-     Lời hứa của những ngừơi đang sống, sẽ tiếp tục những công việc dở dang của người quá cố và trước giờ phút vĩnh biệt.

Lời văn ngắn gọn. Khúc triết. Văn viết, mọi người bỏ mũ nón, chỉnh tề y phục và đứng nghiêm lắng nghe.

Dứt lời điếu, mọi người mặc niệm một phút trước giờ vĩnh biệt và nhạc tang tiếp tục cử hành.

Lại phải nói thêm rằng: Nếu người quá cố là cán bộ, viên chức thì thủ trưởng cơ quan đọc điếu văn. Nếu là xã viên Hợp tác xã thì chủ nhiệm HTX đọc. Nếu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì Bí thư đảng uỷ đọc. Nếu là thứ trưởng hoặc Bí thư đảng uỷ Bộ qua đời thì Bộ trưởng đọc điếu văn.

(Không nhất thiết mọi người qua đời đều phải có điếu văn. Nếu người quá cố không có gì đặc biệt thì trước khi chuyển cữu, Ban tang lễ chỉ nên nói lời vĩnh biệt hoặc lời điếu).Nguồn: Trương Thìn. 101 Điều cần biết về Tín ngưỡng và Phong tục Việt Nam, Nhà xuất bản Hà Nội, tr 209, 210
Ngày đăng: 29/7/2008 12:08:45 AM;
HTTP://PHAHE.VN