TRANG CHỦ QUẢN LÝ
PHẢ HỆ TƯỞNG NIỆM CÁO PHÓ KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ
LIÊN HỆ SITE MAP
Chức năng
Thông tin chung
Lời mở đầu
Phả ký, khởi tổ
Hương hoả
Thủ tục, quy ước
Tin tức, bài viết
Thông báo giỗ
Album ảnh
File tư liệu
Phả đồ
Quỹ dòng họ
Sự kiện dòng họ
Tin tức - Bài viết
Hoạt động dòng họ
Tư liệu lịch sử
Văn hóa, nghệ thuật
Nhân vật tiêu biểu
Ban liên lạc dòng họ
Thông tin liên hệ
Họ tên: Đỗ Thu Hạ
Email: thuhaspnd@gmail.com
Điện thoại: 0912371370
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Sự kiện dòng họ
November, 2015
 
Mon Tue Web Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
   Ngày có sự kiện Xem tất cả
Today: 25/11/2015


Phả hệ họ Đỗ - thôn Duyên Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thông tin chung >> Tin tức bài viết
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUĨ KHUYẾN HỌC HỌ ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ
  • Con cháu trên mọi miền đất nước đọc qui chế và góp ý kiến cho bản qui chế được hoàn chỉnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

QUỸ KHUYẾN HỌC HỌ  ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ

Họ Đỗ thôn Duyên Mỹ từ năm 2006 đã  hình thành 2 quỹ gồm Quỹ hoạt động dòng họ Quỹ khuyến học

Quỹ hoạt động dòng họ và quĩ khuyến học  là một quỹ tồn tại lâu dài phục vụ các hoạt động của dòng họ và hàng năm trao phần thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập, có quy định riêng, đang hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, vì chưa có lời kêu gọi, chủ yếu là do bà con họ Đỗ tại thôn Duyên Mỹ đóng góp. Họ đều là những nhà thuần nông nên quĩ này còn rất nghèo nàn.

         Căn cứ vào nhu cầu, khả năng hoạt động và ý kiến đề xuất của nhiều thành viên Ban Liên lạc họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, tại Cuộc họp ngày 26 tháng 8 năm 2012, Thường trực Ban Liên lạc dòng tộc họ đã quyết định lập Quỹ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  từ các con cháu họ Đỗ thôn Duyên Mỹ đang sinh sống khắp mọi miền đất nước và các nhà hảo tâm.

Bản Quy chế này được soạn thảo làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Chương 1

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC HỌ  ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ

Điều 1: Quỹ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  hoạt động nhằm tạo nguồn vốn được hình thành từ sự tự nguyện của bà con trong dòng tộc, từ các nhà hảo tâm của họ Đỗ thôn Duyên Mỹ sinh sống ở  khắp mọi miền đất nước đóng góp để Ban Liên lạc họ Đỗ thôn Duyên Mỹ có kinh phí cho các hoạt động chủ yếu chung toàn quốc được ghi trong Điều 2 sau đây:

Điều 2 . Quỹ Khuyến học Đỗ thôn Duyên Mỹ  hoạt động nhằm:
2.1. Định kỳ tổ chức vinh danh các nhân tài họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  đã có những cống hiến xuất sắc trong mọi lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên công  nhận. .
 2.2. Xem xét, lựa chọn để kịp thời hỗ trợ tài chính hoặc cấp học bổng cho những học sinh, sinh viên có bố mẹ là người họ Đỗ có tinh thần vượt khó, học giỏi nhưng gia đình đang có khó khăn đặc biệt về kinh tế cần được hỗ trợ về tài chính để động viên khuyến khích họ vượt qua khó khăn nhằm đạt thành          tích cao hơn.

 

 

Chương 2

NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

 

          Là bộ phận giúp việc cho Thường trực Ban Liên lạc  Đỗ thôn Duyên Mỹ, Quỹ Khuyến học Đỗ thôn Duyên Mỹ  có những nhiệm vụ sau:

Điều 3. Tổ chức vận động sự tài trợ của những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước để lấy Quỹ phục vụ cho công tác khuyến học, khuyến tài nhằm vinh danh các nhân tài họ  Đỗ, trao thưởng và trao học bổng cho học sinh họ Đỗ.

Điều 4 : Quản lý Quỹ một cách chặt chẽ, nghiêm túc và đúng với những nguyên tắc chi tiêu tài chính của Nhà nước quy định nhằm phục vụ tốt cho mục đích của Quỹ.

Điều 5. Giúp Thường trực Ban Liên lạc họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  tiến hành tổ chức xét, tuyển chọn và tổ chức lễ vinh danh và lễ trao thưởng, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

 


 

Chương 3

TỔ CHỨC CỦA QUỸ

Điều 6 : Quỹ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  với mục đích: phục vụ cho việc  trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đạt được thành tích cao trong học tập (Nếu ở cấp Phổ thông phải đạt học sinh giỏi, thi đại học đỗ thủ khoa, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên).

Điều 7 : Quỹ Khuyến học họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ  cũng như các Quỹ khác do Ban Tài Chính của Ban Liên lạc họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ  quản lý, nhưng do đặc thù có công việc xét duyệt và tổ chức xét cấp trao thưởng và tài trợ khó khăn nên Quỹ Khuyến học có bộ máy riêng. Chuyển toàn bộ các thành viên trong Tiểu ban Vận động tài trợ của Ban Tài chính vào Ban Quản lý Quỹ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  nằm trong Ban Tài chính của Ban Liên lạc họ Đỗ thôn Duyên Mỹ.

  Điều 8 : Bộ máy quản lý của Quỹ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ  bao gồm.

- Chủ tịch Quỹ do Trưởng ban Tài chính Ban Liên lạc họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ  đảm          nhiệm
- Một Phó Chủ tịch Quỹ do một Ủy viên thường trực Ban Liên lạc   họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ đảm nhiệm.

- Các thành viên của Quỹ gồm các Ủy viên Tiểu ban Vận động tài trợ của Ban Tài chính và nếu cần sẽ bổ sung thêm một số ủy viên là ủy viên Ban Liên lạc  họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ
Điều 9 : Qũy Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ đều phải được hoạt động theo các nguyên tắc chi tiêu kế toán theo quy định của  dòng họ,  có sổ sách chi tiêu minh bạch rõ ràng. Các khoản tiền nhận tài trợ hoặc đóng góp của mọi nhà hảo tâm phải được vào sổ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ. Toàn bộ các quyết định về việc vinh danh nhân tài họ Đỗ và việc xét trao học bổng và trao tiền trợ giúp của Ban Quản lý Qũy Khuyến học họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ đều phải được thông qua Thường trực Ban Liên lạc  họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ.

Chương 4

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC HỌ  ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ

Điều 10: Chủ tịch Quỹ Khuyến học  họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ chịu trách nhiệm chính trước Thường trực và trước Ban Liên lạc  họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ về toàn bộ công tác điều hành của Quỹ.
Điều 11: Phó chủ tịch Quỹ được Chủ tịch Quỹ phân công chịu trách nhiệm về việc tập hợp danh sách, chuẩn bị cho công tác xét duyệt của Thường trực Ban Liên lạc dòng họ về các đối tượng được vinh danh và được trao giải thưởng và cùng Ban Quản lý Quỹ và Ban Lễ tân của Ban Liên lạc dòng họ tổ chức Lễ vinh danh các nhà tài trợ, vinh danh nhân tài  họ  Đỗ thôn Duyên Mỹ.

Điều 12 : Các thành viên của Quỹ có nhiệm vụ vận động các nhà hảo tâm là các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân khắp mọi miền đất nước đóng góp cho Quỹ theo kế hoạch nhiệm vụ của Quỹ đề ra và cùng ban Quản lý Quỹ chuẩn   bị các buổi lễ.

Việc vận động tài trợ, ngoài nhiệm vụ của Quỹ còn do toàn bộ các ủy viên trong Ban Liên  liên lạc và bà con của dòng họ phối hợp thực hiện vận động.

Chương 5

TIÊU CHUẨN XÉT TRAO GIẢI, HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP

 

Điều 13 : Đồi với đối tượng Khuyến tài do Quỹ Khuyến học Khuyến tài cung cấp:

13.1. Tiêu chuẩn xét để trao giải thưởng Khuyến tài:
13.1.1. Học sinh là con của người họ Đỗ (bố hoặc mẹ) thi đạt danh hiệu học sinh giỏi có Huy chương vàng, bạc, đồng (nhất, nhì, ba, khuyến khích) trong các kỳ thi Olympic quốc tế của tất cả các môn học và các kỳ thi nghệ thuật, thể dục thể thao quốc

13.1.2 . Học sinh là con của người họ Đỗ (bố hoặc mẹ) thi đạt danh hiệu học sinh giỏi Giải Nhất trong các kỳ thi các môn học cấp tỉnh trở lên quốc gia kể cả các môn năng khiếu như nhạc, họa, kiến trúc, văn hóa nghệ thuật thể        dục thể thao….

13.1.3. Học sinh là con người họ Đỗ (bố hoặc mẹ) thi đỗ thủ khoa vào các trường Đại học trong cả nước.   

13.1.4. Tất cả các học sinh là con của người họ Đỗ thôn Duyên Mỹ hiện đang cư trú khắp mọi miền đất nước đạt các tiêu chuẩn nói trên không cần giấy chứng nhận mà được lấy tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng internet kết hợp với một số cơ quan có liên quan về vấn đề  này.
13.2. Tiêu  chuẩn xét chọn cấp học bổng:

13.2.1. Học sinh có bố hoặc mẹ họ Đỗ đã được các phương tiện thông tin đại chúng nêu gương là nhà nghèo mà khắc phục khó khăn     để vươn lên học  giỏi.

13.2.2. Học sinh có bố hoặc mẹ họ Đỗ là nhà nghèo mà khắc phục khó khăn để vươn lên học giỏi được các Ban Liên lạc địa phương đề nghị mà các phương tiện thông tin đại chúng chưa phát hiện kịp.
13.3. Tiêu chuẩn vinh danh các nhân tài họ Đỗ:

13.3.1 . Tất cả các những cá nhân người họ Đỗ đạt danh hiệu  thạc sĩ trở lên thuộc tất cả các ngành có thành tích xuất sắc và công lao to lớn đối với dòng tộc thuộc tất cả các ngành đều được xét chọn để vinh danh là Nhân         tài họ Đỗ thôn Duyên Mỹ

13.3.2. Các cá nhân có những thành tích thành tích to lớn đối với Tổ quốc hoặc với thế giới đã được các Tổ chức xã hội của thế giới hoặc đã được Nhà nước vinh danh đều được xem xét để vinh danh là Nhân  tài họ Đỗ.

Chương 6

TRÌNH TỰ XÉT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG, HỌC BỔNG

VÀ TỔ CHỨC LỄ VINH DANH

 

Điều 15. Trình tự xét trao giải thưởng, học bổng
15.1. Hàng năm việc tổ chức xét và cấp giải thưởng, học bổng được tiến hành vào đầu năm học. Những đối tượng được xét và cấp phải là những người có thành tích ghi nhận trong  năm học đã qua

15.2 . Sau khi Thường trực xét duyệt xong, Ban Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm cùng với Ban Lễ Tân tổ chức các lễ vinh danh, lễ trao thưởng, học bổng do Thường trực Ban Liên lạc họ Đỗ thôn Duyên Mỹ chủ trì lễ. Đồng thời Ban Quản lý Quỹ chuẩn bị trước các Quyết định trao giải thưởng, học bổng, Quyết định Vinh danh các Nhân tài  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, các Giấy chứng nhận giải thưởng, Giấy chứng nhận cấp học bổng, Bằng Vinh danh Nhân tài  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ và Bằng Vinh danh Tấm lòng vàng họ Đỗ thôn Duyên Mỹ cho các nhà tài trợ có đóng góp từ 10 triệu trở lên để trao trong buổi lễ.   

Điều 16. Lễ vinh danh và lễ trao giải thưởng, học bổng
16.1. Mỗi năm một lần, Thường trực Ban Liên lạc  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ tổ chức Lễ vinh danh và Lễ trao giải thưởng, học bổng cho các cháu là người họ Đỗ đạt thành tích cao trong học tập với nội dung sau:

16.1.1. Vinh danh các nhà tài trợ có đóng góp cho Quỹ với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên : Trong buổi lễ các nhà tài trợ này trao tặng tiền tài trợ tượng trưng (tấm bảng ghi tên Nhà tài trợ và số tiền tài trợ) thì được Thường trực Ban Liên lạc  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ trao tặng hoa và Bằng Vinh danh Tấm lòng vàng họ Đỗ thôn Duyên Mỹ.

  16.1.2 . Vinh danh các Nhân tài họ Đỗ thôn Duyên Mỹ: Các đối tượng này được chọn theo khoản 13.3 của Điều 13 được Thường trực Ban Liên  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ trao tặng hoa và Bằng Vinh danh Nhân tài họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, sau khi Ban tổ chức Lễ đọc danh sách các Nhân tài họ Đỗ được vinh danh trong năm.
16.1.3. Trao giải thưởng cho các học sinh giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế : Các đối tượng được xét chọn theo khoản 13.1 của Điều 13 được Thường trực Ban Liên lạc họ Đỗ thôn Duyên Mỹ tặng hoa, tiền thưởng và Giấy Ghi nhận giải thưởng khuyến học của Ban Liên lạc  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, sau khi Ban Tổ chức lễ đọc quyết     định trao   giải.
16.1.4. Trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó: Các đối tượng này được xét theo quy định theo Khoản 13.2 của Điều 13, được Thường trực Ban Liên lạc  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ trao tiền học bổng và Giấy chứng nhân cấp học bổng của Ban Liên lạc họ  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, sau khi Ban Tổ chức Lễ đọc quyết định cấp học bổng

16.2. Lễ Vinh danh và Lễ trao giải thưởng, học bổng được tổ chức ở  từ đường có mời các đại biểu khách mời, các nhà tài trợ, các đối tượng được vinh danh, các đối tượng được trao giải, học bổng và trao tiền trợ giúp, các bà con họ Đỗ các nơi và nếu có thể mời các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí và truyền hình) đến      đưa tin.
16.3. Trong Lễ vinh danh và Lễ trao giải thưởng, học bổng và trao tiền trợ giúp có thể mời các nhà tài trợ lớn lên trực tiếp trao giải thưởng, học bổng                    .
16.4. Trong trường hợp các đối tượng được vinh danh, được giải thưởng, học bổng và trợ giúp không đến dự lễ được, thì tùy tình hình mà  Thường trực Ban Liên lạc  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ có thể gửi về tận tay đối tượng thông qua các hình thức khác nhau (qua các Ban Liên lạc  của dòng họ, qua các Hội đồng Gia tộc hoặc qua bưu   điện)
Điều 17. Tiền trao tặng và các chi phí chuẩn bị tổ chức lễ đều trích ở Qũy Khuyến học họ họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, không trích ở Quỹ hoạt động dòng        họ.
Những khoản tiền tài trợ  Quỹ khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ phải được nhận một phần hoặc toàn phần từ các nhà tài trợ trước khi làm lễ để chuẩn bị tiền mặt và quà tặng cho buổi lễ.


 

Chương 7

GIÁ TRỊ CÁC LOẠI TIỀN TRAO TẶNG

Điều 18: Đối với các trường hợp trao giải thưởng học sinh giỏi :
18.1. Đối với cuộc thi Olympic Quốc tế các Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các thành tích về các mặt hoạt động quốc tế về văn học nghệ thuật, thể thao có Huy chương Vàng, Bạc, Đồng thì phần thưởng có giá trị từ 200 nghìn đồng đến 500 ngàn  đồng
18.2. Đối với giải thi học sinh giỏi đoạt Giải Nhất cấp Quốc gia, tiền thưởng có giá trị từ 100 đến 200 nghìn đồng.

18.3. Đối với các thủ khoa thi vào Đại học đỗ điểm cao, các cháu học sinh nghèo vượt khó,  phần thưởng từ 50 đến 100 nghìn đồng. Các cháu đỗ vào đại học có hiện vật trao tặng. Hiện vật tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Tiền trợ cấp cho các trường hợp đặc biệt khó khăn tùy theo hoàn cảnh cụ thể.   


 

Chương 8

NGUỒN THU CỦA QUỸ

Điều 19. Nguồn thu của Quỹ Khuyến học họ Đỗ thôn Duyên Mỹ chủ yếu là do tiền tài trợ và đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài họ, của các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp họ Đỗ và các cá nhân hảo tâm.

Tất cả các Nhà tài trợ dưới 10 triệu đồng đều được nhận Giấy chứng nhận Tấm lòng vàng  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ. Các nhà tài trợ từ 10 triệu đồng trở lên được trao Bằng Vinh danh Tấm lòng vàng họ Đỗ thôn Duyên Mỹ và tất cả các nhà tài trợ đều được đăng tải đều kỳ trên trang tin điện tử và trên bản tin nội tộc. Các nhà tài trợ lớn được mời lên để trao tặng các giải thưởng, học bổng và tiền trợ cấp

 


 

Chương 9

CÁC ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

 

Điều 20: Bản Quy chế này bao gồm 8 chương 20 điều, Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì cần thay đổi thì Ban Quản lý Quỹ đề xuất và được Thường trực Ban Liên  họ Đỗ thôn Duyên Mỹ thông qua mới được thay đổi.


Bản Quy chế này được chính thức áp dụng kẻ từ ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

                                         Duyên      Mỹ,   ngày 30 tháng 8 năm 2012
                                      TM. THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC

                                         HỌ  ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ


                                                          Trưởng ban

                                                  ĐỖ XUÂN QUÁT

 (đã ký)

Người đăng tin: Thạc sĩ Đỗ Thị Thu Hạ

    Điện thoại: 0912371370


                Email: thuhaspnd@gmail.com

Tiêu đề  
Nội dung  
 
BÀI TIẾP THEO
A1. DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG ĐỖ TỘC (6/18/2011 8:27:11 PM)Hôm nay: 25/11/2015
Đăng nhập
Tên  
Mật khẩu  
Đăng nhập
     Đăng ký | Quên mật khẩu
Tin bài mới nhất
- Lễ phát thưởng dòng họ khuyến học thôn Duyên Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ỦNG HỘ QŨY KHUYẾN HỌC HỌ ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ, XÃ YÊN CƯỜNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH
- THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC HỌ ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ
- Lễ tế tổ Họ Đỗ thôn Duyên Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ
- QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUĨ KHUYẾN HỌC HỌ ĐỖ THÔN DUYÊN MỸ
GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN LIÊN HỆ GÓP Ý SITEMAP
© 2005 - 2008. Bản quyền thuộc N.V.S - Phahe.vn