TRANG CHỦ QUẢN LÝ
PHẢ HỆ TƯỞNG NIỆM CÁO PHÓ KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ
LIÊN HỆ SITE MAP
Chức năng
Thông tin chung
Lời mở đầu
Phả ký, khởi tổ
Hương hoả
Thủ tục, quy ước
Tin tức, bài viết
Thông báo giỗ
Album ảnh
File tư liệu
Phả đồ
Quỹ dòng họ
Sự kiện dòng họ
Tin tức - Bài viết
Hoạt động dòng họ
Tư liệu lịch sử
Văn hóa, nghệ thuật
Nhân vật tiêu biểu
Ban liên lạc dòng họ
Đăng nhập
Tên  
Mật khẩu  
Đăng nhập
     Đăng ký | Quên mật khẩu
Thông tin liên hệ
Họ tên: Bùi Phương Ngân
Email: nganbp@gmail.com
Điện thoại: 0982229311
Địa chỉ: Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh
Sự kiện dòng họ
November, 2015
 
Mon Tue Web Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
   Ngày có sự kiện Xem tất cả
Today: 29/11/2015
PHẢ HỆ DÒNG HỌ BÙI
 Phả hệ họ Bùi Thế, Hương Triện, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
Phả ký - khởi tổ dòng họ.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ

CỦA DÒNG HỌ BÙI TỘC

Dòng họ Bùi tộc hiện còn tồn tại và phát triển 3 chi:

- Chi 1: có 2 phái 5 ngành, 15 nhánh. Số người nam giới còn sống là 693 người.

- Chi 2: chỉ còn có gia đình con cháu cụ Phương. Hiện tất cả sinh sống ở trong Sài Gòn. Hiện còn 4 người nam giới.

- Chi 3: có 3 phái, 8 nhánh. Số người nam giới còn sống là 200 người.

Tổng cả họ, số người nam giới còn sống là 897 người. Tổng số người nữ giới, dâu, gái còn sống là 1.258 người.

Có hai đời kế tiếp nhau đạt ngũ đại đồng đường được vua ban tặng bảng vàng là đời thứ 5 và đời thứ 6.

Cụ tổ họ Bùi Công tự Phúc Quảng chấn Kinh Bắc hậu quân trung úy cơ nhị đội đội trưởng.

Cụ tổ chi 3 phủ hiệu hiệu sinh kiêm bản huyện, văn hội hội xướng, hoàng chiều hỗ thu trung dũng hiệu úy Hải Dương, tỉnh Tả quân chánh đội trưởng nguyên hàm huư trí.

Trong cuộc kháng chiến chông Pháp của dân tộc, thông Hương Triện là ngọn cờ đầu của phong trào khởi nghĩa năm 1945 ở huyện Gia Bình. Có cụ Năm Tý (tức Bùi Thế Ái đời 10), cụ Bùi Thế Mao đời 9 là Một trong những người đầu tiên tham gia vào lãnh đạo phong trào, tiếp sau là cụ Bùi Thế Sủng đời 9 cũng là người tham gia trước cách mạng, về sau này các cụ trở thành những thường vụ huyện ủy và trưởng ty của tỉnh.

Dòng họ đã đóng góp sức người, sức của hết sức lớn lao vào 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có 24 liệt sĩ trong 2 cuộc kháng chiến, có liệt sĩ Bùi Thế Kiểm là gương điển hình hy sinh anh dũng, có 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng là bà Bùi Thị Du và bà Bùi Thị Tý. Số người vào bộ đội có đến hàng trăm, số người đạt cấp bậc từ Thiếu tá đến Đại tá là 16 người. Người có quân hàm cao nhất trong quân đội là ông Bùi Thế Hải đời 10 (Đại tá Tự Hoàng Hải) và Bùi Thế Di đời 10 (Thiếu tướng-tháng 6/2010).

Dòng họ có truyền thống hiếu học, có nhiều cụ ngày xưa là ông khóa danh tiếng trong vùng như cụ khóa Vị, cụ khóa Ký, cụ khóa Lịch, đỗ tam khoa nhị tràng. Trước đây, trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế lại loạn lạc, chiến tranh và trong hoàn cảnh hiện nay các bậc cha mẹ trong dòng tộc đều cố gắng cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Số người có học vị cử nhân, chức vụ từ Giám đốc trở nên là 105 người. Người đạt bằng cử nhân đầu tiên là ông Bùi Thế Chiếm - Đời 10. Người có chức vụ cao nhất là ông Bùi Thế Khu -  Đời 10 - Thứ trưởng Bộ công nghiệp.

Tất cả những số liệu trên đều có trong danh sách kê ở phần cuối của Bộ tộc phả này.


PHẦN I: GIA PHẢ BIA KÝ

(bản dịch bia từ đường)

 

Tự Đức tam thập nhất niên ngũ nguyệt cát nhật. Gia Bình huyện Hương Triện xã bản tộc lập bia (năm 1878).

Cái văn từ đường chi hữu bia ký sở dĩ tự chiêu mục chi minh thế đại dã. Ngã tộc trung gian cựu phả hàn yên tiên tổ chi công đức, dĩ bất đắc văn kỳ đường nhi chi phân phái diễn thế khứ khả kỷ dã, tất minh vũ chinh dân dĩ thọ kỳ truyền nhiên hậu chiêu mục khả tự nhi thế đại khả minh dã, kim chi hậu ngã tộc bản chi nhật thiên thượng dữ khai sơn đúc thủy nhị trường tồn yên thi vi minh.

Cao cao tổ khảo kinh bắc chấn hậu quân trung úy cơ nhị đội đội trưởng Bùi Công tự Phúc Quảng hiệu an phân phủ quân.

Mộ tại mã bần xứ thọ thất thập tam (73) Kỵ Thập nhất nguyệt nhị thập nhị nhật (22-11).

Cao cao tổ tỷ Vũ Quý Thị hiệu Chuyên nhụ nhân. Mộ tại Ngũ Chỉ xứ điền trung Kỵ thập nhị nguyệt sơ cửu nhật (9-12) thọ bát thập tuế (80).

Nhị tổ cao cao tổ khảo thập lý hầu Bùi Công tự Phúc Trực hiệu cương nghi phủ quân. Mộ tại Ngũ Chỉ giác điều, Kỵ thập nguyệt nhị thập tứ nhật (24-7).

Cao cao tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Mẫn nhụ nhân. Mộ tại Giới Bầu xứ bản căn. Sinh hạ : tam nam, Một nữ: Bùi Công Khanh, Bùi Thế Nghiệp, Bùi Thế Bá, Bùi Thị Phúc Thiện Kỵ thập nhị nguyệt sơ thất nhật (7-12) - Mộ tại mả dung.

Tam tổ cao cao tổ khảo Tiền Lê Triều Phủ hiệu hiệu sinh kiêm bản huyện văn hội, hội trường Bùi Công húy Khanh tự Chất Phác hiệu Thuần Cẩn phủ quân tuế canh thìn thọ bát thập ngũ (85) - Mộ tại mả dung xứ, Kỵ thập nhất nguyệt sơ bát nhật (8-11).

Cao cao tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Thận nhụ nhân Mộ tại Ngũ Chỉ xứ Kỵ tứ nguyệt thập tứ nhật (14-4). Sinh hạ: ngũ nam, tam nữ:

Trưởng tử:         Bùi Lãng

Thứ tử:   Bùi Thường

Thứ tử:   Bùi Vực

Thứ tử:   Bùi Hải

Thứ tử:   Bùi Thắng

Nữ tử:    Bùi Thị Thục - Giỗ 15-5

                        Bùi Thị Hồi

                        Bùi Thị Diễm hiệu Xuân Hoa nương - Giỗ 25-5

Cao cao tổ khảo Bùi Quý Công húy Lãng tự Phúc Hòa hiệu Trung Chính phủ quan thọ ngũ thập thất (57), cửu nguyệt sở tam nhật Kỵ (3-9).

Cao cao tổ tỷ Đào Quý Thị hiệu từ Lương nhụ nhân, Mộ tại Khoái Khê xã Đường Voi xứ, thọ bát thập tam tuế (83), Kỵ nhị nguyệt tứ nhật (4-2). Sinh hạ: nhị nam, tứ nữ:

Trưởng tử: Bùi Nguyên

Thứ tử: Bùy Tỷ

Cao cao tổ khảo tiền hương chung kỳ lão đồng tư văn, hộ xướng ngũ đạo đồng đường kỷ dậu niên khâm mông sắc tứ dịch diệp diễn tường điển các đặc tứ tinh thưởng dung biểu thăng bình nhân thụy Bùi Công húy nguyên Tự phúc Tuy hiệu Chí hùng phủ quân. Tuế đinh hợi thọ bát thập thất (87) Kỵ cửu nguyệt nhị thập nhật (20-9).

Cao cao tổ tỷ Đào Quý Thị húy Thưởng hiệu từ Hậu nhụ nhân tuế canh thìn thọ 73 giỗ 9-7. Sinh hạ: tứ nam, tam nữ:

Trưởng tử: Bùi Khải

Thứ tử: Bùi Đó, Bùi Can, Bùi Nội

Nữ tử: Thị Thời, Thị Vận, Thị Liên hiệu Diệu chính giỗ 10-6

Cao tằng tổ khảo: Hoàng triều thọ dân ngũ đại đồng đường tân mùi niên khâm mông sắc tứ dịch diệp diễn tường, điển các đặc gia ân cách kế mỹ nhất môn Thế vi hy triều thăng bình nhân thụy Bùi Công tự Phúc Khải hiệu Tuấn Trai phủ quân niên canh Tân hợi thọ 82, giỗ 18-12.

Cao tằng tổ tỷ Đào Quý Thị hiệu từ Thanh nhụ nhân niên canh tuất thọ 74, giỗ 8-5. Sinh hạ: lục nam, tứ nữ:

Trưởng tử: Bùi Lương

Thứ tử: Bùi Cát, Bùi Song, Bùi Phúc, Bùi Đươm, Bùi Thập

Nữ tử: Thị Ngọc, Thị Đạm, Thị Đề, Thị Nừng.

Tổ khảo tiền Hương trung đồng tư văn hội Bùi Công húy Lương tự Thuần Chính phủ quân niên Canh Thìn thọ 44, giỗ 17-4.

Tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Tĩnh nhụ nhân. Sinh hạ: tam nam, tứ nữ:

Trưởng tử: Bùi Hội

Thứ tử: Bùi Truyền, Bùi Dụ

Hiển khảo tiền hương trung thập lý hầu đồng tư căn hội tự phúc Hội hiệu Trung Trực niên canh Đinh Hợi thọ 50, giỗ 10-8.

Hiển tỷ Nguyễn Thị Quyên hiệu Diệu ý nhụ nhân, giỗ 28-11. Sinh hạ: tứ nam, tứ nữ:

Trưởng tử: Bùi Chinh

Thứ tử: Bùi Hoán, Bùi Hòe, Bùi Giá

Ngoại cao cao tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Khoan nhụ nhân, giỗ 10-2.

Mộ song táng: Đống dền xứ

Trưởng tộc: Bùi Chinh - Phụng tự


PHẦN II: BIA NHÀ BẢNG

Mộc bản thủy nguyên

 

Cái văn bia giả ký dã, thảng bất ký chi, tắc hậu chi tử tôn, hà sở nhân thuật nhi tư Mộ hồ. Ngã Bùi tộc đệ nhất chi-ngũ đại đồng đường huynh đệ các lục nhân. Thử hội nghi lập bia, dĩ ký tiên tổ nội ngoại thụy hiệu Kỵ nhật vân nhĩ nhiên bia chi lộc chi vu đường khả dã, lập chi vu thứ khả hồ tai. Mộc bản thủy nguyên chi lý. Cố sở đương nhiên nhi thiểm thứ, tắc phụ nội ngoại tổ tử sự ký ngoại tổ chi phù tuế thời tế hưởng tắc hữu, trưởng chi từ đường giả tại hựu hà hiềm hồ tai.

Đệ nhất cao cao tổ khảo Bùi Công tự Phúc Quảng hiệu An phân phủ quan. Mộ táng tại mả bằn. Kỵ nhật 22-11.

Cao cao tổ tỷ Vũ Quý Thị hiệu từ Chuyên nhụ nhân. Mộ táng tại Ngũ Chỉ. Kỵ nhật 9-12.

Đệ nhị cao cao tổ khảo Bùi Công tự Phúc Trực hiệu Cương Nghị phủ quân. Mộ táng: Ngũ Chỉ xứ. Kỵ nhật 14-7 giác điền tọa Mão Dậu.

Cao cao tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Mẫu nhụ nhân. Mộ táng tại Giới Bầu, Mộc căn toa Mão Dậu. Kỵ nhật 7-12.

Sinh hạ: tam nam, nhất nữ: Bùi Khanh, Bùi Nghiệp, Bùi Bá, Bùi Thị Phúc Thiện.

Đệ tam cao cao tổ khảo bản phủ sinh kiên bản huyện văn hội, hội xướng Bùi Công Khanh tự Chất Phác, hiệu Thuần Cẩn niên Canh Thìn mạnh táng Mả Dung cử đường chung tọa Dậu Mão. Kỵ nhật 8-11.

Cao cao tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Thận nhụ nhân. Thân mạnh táng tại Ngũ Chỉ xứ cư Biện điền tọa Mão hướng Dậu. Kỵ nhật 14-4.

Đệ tam thúc cao cao tổ khảo Bùi Công Hiệu sinh chi tử Bùi Thế Nghiệp. Kỵ nhật 14-6.

Thúc cao cao tổ khảo Bùi Công Húy Bá song táng tại Ngũ Chỉ xứ. Kỵ nhật 24-4.

Tổ cô Bùi Quý Thị hiệu Từ Thiện. Mộ táng tại Mả Dung. Kỵ nhật 10-11. Kỵ điền bản xã Cấm thượng nhất thửu nhất cao thập tứ đông cận hoàng giáp quan.

Đệ nhất chi cao cao tổ khảo Bùi Quý Công húy Lãng tự phúc Hòa hiệu trung chính phủ quân. Sứ mạnh táng Đường Quanh xứ bản khúc Thìn Tuất. Kỵ nhật cửu nguyệt sơ tam nhật (3-9).

Cao cao tổ tỷ Đào Quý Thị hiệu từ Lương nhụ nhân. Mộ táng tại Đường Voi Khoái Khê xã mão mạnh tọa Dậu Mão. Kỵ nhật nhị nguyệt sơ tứ nhật (4-2).

Cao cao tổ khảo kỳ lão tiên hương trung thập lý hầu kiên bản huyện văn hội hội xướng Bùi Quý Công húy Nguyên tự phúc Tuy hiệu Chí Hùng phủ quân. Kỵ cửu nguyệt nhị thập nhật (20-9).

Cao cao tổ tỷ Bùi Công, chính thất Đào Quý Thị Thưởng hiệu Từ Hậu nhụ nhân mạnh Dần thọ 73. Kỵ thất nguyệt sơ cửu nhật (9-7). Mộ táng tại Mả Dung xứ phượng ức tọa nhâm bích.

Ngoại cao cao tổ khảo Nguyễn Quý Gia tự phúc Cần hiệu Chính Tâm phủ quân song táng tại Đống Dền. Kỵ nhật 3-10.

Ngoại cao cao tổ tỷ Nguyễn Quý Thị hiệu từ Khoan nhụ nhân. Kỵ nhật 10-2.

Do sinh cụ bà Từ Thận:

Tổ cố Bùi Thị Liên hiện chinh tiết. Mộ táng Diềm thần đồng xứ. Kỵ nhật 18-6. Nhất mẫu cao hựu nhị mẫu tứ cao quân vi tứ chi huynh đệ lục chi nhận thủ canh tác dĩ cung Kỵ chạp, dĩ niên Kỵ nhật kê nhất chích mễ tứ bách.

Ngoại cao cao tổ tỷ Đào Thị Hiệu chi nghĩa. Kỵ nhật 23-12. Mộ táng Đống Dền xứ.

Ngoại cao cao tổ tỷ Đào Quý Công hiệu Thuần Chung. Kỵ nhật 20-3. Mộ táng Mả Dung.

Ngoại cao cao tổ tỷ Trần Thị Diệu hiệu Tố Hảo. Kỵ nhật 24-4. Mộ táng Mả Dung biền điền.

Ngoại cao cao tổ khảo Đào Quý Công tự phúc Lãnh. Kỵ nhật 27-3. Mộ táng Đống Dền xứ dần mạnh.

Ngoại cao cao tổ tỷ Ngô Quý Thị hiệu từ Trực dần mạnh. Kỵ nhật 7-2. Mộ táng đống vinh tọa ngọ.

Ngoại cao cao tổ khảo Ngô Quý Công hiệu Phúc Thiện. Kỵ nhật 10-2. Mộ táng Đường Quanh.

Ngoại cao cao tổ tỷ Bùi Quý Thị hiệu Từ Tín. Kỵ nhật 19-9. Mộ táng Đường Quanh.

Ngoại cao cao tổ khảo Trần Bá Xử hiệu Trung Chính. Kỵ nhật 20-2. Mộ táng Đường Quanh.

Cao cao tổ khảo Bùi Thế Đó tự Phúc Cảm. Kỵ nhật 29-4. Mộ táng Ngũ Chỉ.

Cao cao tổ tỷ Trần Thị Loan. Kỵ nhật 1-11. Mộ táng Ngũ Chỉ.

Bá tổ khải Bùi Quý Công tự Thế Bích. Kỵ nhật 5-6. Mộ táng mả lạc con.

Cao tổ khảo Bùi Thế Liễn tự Tín Thành. Kỵ nhật 7-4. Mộ táng Đống Dền.

Cao tổ tỷ Nguyễn Thị Tẩy. Kỵ nhật 1-11. Mộ táng Đống Dền.

Thúc tổ khảo Bùi Quý Công tự Thế Giát. Kỵ nhật 7-01. Mộ táng mả lạc.

Ninh thuận gia bảo trần đại gia đệ ngũ chi huyền khê đường vô sự phủ soạn.

Hoàng triều Minh Mệnh đệ nhị niên.

Thập nguyệt sơ thập nhật lập bia.

GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN LIÊN HỆ GÓP Ý SITEMAP
© 2005 - 2008. Bản quyền thuộc N.V.S - Phahe.vn